top of page

VAD BETYDER HÅLLBART FÖRETAGANDE ENLIGT FNS GLOBAL COMPACT

Mänskliga rättigheter 

PRINCIP 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande

PRINCIP 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar

PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete

PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete 

PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption

PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Du kan läsa mer om varje princip på https://globalcompact.se/om-un-global-compact/de-10-principerna/

Skärmavbild 2023-02-02 kl. 15.29.09.png
bottom of page