top of page
Några större genomförda projekt

PROFEEL SVERIGE AB

Jag analyserade Profeels befintliga policies och styrdokument för såväl kunder som medarbetare och leverantörer och arbetade fram en plattform med innehåll som Uppförandekod, leverantörskod och skapade en samlad överblick över deras policies. Resultatet blev en en enhetlig hållbarhetsstrategi med allt från sociala och ekonomiska delar samt även en bra grund för deras fortsatta arbete för att bli såväl miljö-och kvalitetscertifierade.
"Alla i ledningen känner verkligen att detta är så bra för oss, genomarbetat men ändå enkelt och tydligt och med en proffsighet, tack från oss alla!"

BWH HOTEL GROUP AB

Jag drev projektet att skapa en uppförandekod med underliggande policies och styrdokument inom alla viktiga områden som arbetsmiljö, antikorruption, jämställdhet och tillgänglighet på skandinavisk basis för alla 160 hotell i kedjan. Genom kommunikation, utbildning och information implementerades ett helt nytt hållbarhetstänk på såväl huvudkontor som de enskilda hotellen. Nästa steg var att göra analys av förväntningar (kunder m.m) samt sjösätta en handfull delprojekt för förbättring inom hållbarhetsspektrat.

HOTEL RIVAL

Hotel Rival gjorde redan många bra saker för såväl personal som gäster och hållbarhet i stort, men behövde en grundlig inventering. Vi kom fram till att Hållbarhetspaketet var ett bra sätt att lägga en bas. Genom djupintervjuer och analyser av befintliga policies och dokument skapades en Code of Conduct med tillhörande policies (Miljö, arbetsmiljö, antikorruption m.m.) som ett sätt att arbeta vidare på och bli ännu bättre inom hållbarhetsfrågor. Kunder kontaktar ofta Hållbarhetspaketet med en ganska vag idé om vad de behöver. Så var det även i detta projekt. Med bra struktur blir det lättare att få en samlad bild på vad som behövs för framtiden.

Hållbarhetsrapportering och uppsättning av nya policys och rutiner
Scream, en av Sveriges ledande media och kommunikationsbyråer, är kända i branschen för att driva hållbarhetsfrågor framåt - inom såväl miljö som sociala hållbarhetsfrågor. Målet med uppdraget var en lagstadgad hållbarhetsrapportering och vägen dit bestod av att arbeta fram nya policys, Code of Conduct, rutindokument. Allt i enlighet med FNs Global Compact. Workshops med ledningsgruppen resulterade inte bara i konstaterande av att Scream redan var på rätt väg men också att sätta nya mål och fokusområden för att som företag arbeta för en bättre och mer hållbar värld.

MEDIABYRÅ SCREAM

bottom of page